• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
میز خاطرات :)

افتخار می کنیم که یک سال دیگر هم توانستیم اعتماد شما را جلب کنیم 
و کودکانگی را - با تمام تلخی و شیرینی هایش - با فرزندان شما تجربه کنیم .
برای مشاهده فعالیت های یک سال گذشته مدرسه سراج به کانال تلگرام ما مراجعه کنید : https://t.me/seraj_school