• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
جشن با سوادی کلاس اولی ها :)

به رسم چند سال گذشته در مدرسه ی سراج ، امسال هم دانش آموزان کلاس اول دبستان ، جشن باسواد شدن خود را همراه با معلمان و پدرانشان در یک اردوی تفریحی برگزار کردند .