• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
افتتاح ساختمان جدید مدرسه سراج

به لطف و رحمت خداوند متعال ، خانه اى بزرگ تر براى زندگى كودكانه ى مان فراهم كرديم .
خنده ى بچه ها دلگرمى تلاش هاى خستگى ناپذير معلمان اين مجموعه است . 
کلیپ افتتاح ساختمان جدید مدرسه سراج را در لینک زیر مشاهده کنید : http://www.aparat.com/v/mwXAJ