• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
مسابقات دهه فجر

با فرا رسیدن ایام دهه فجر ، مسابقات ویژه ی ورزشی هر روز در مدسه در حال برگزاری است .