• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اولین جلسه ی اولیای پایه اول دبستان

اولین جلسه ی اولیای پایه ی اول دبستان با حضور دکتر جمشیدیان و با سخنرانی مدیریت مدرسه ی سراج ، جناب آقای نوری برگزار شد.

 

دکتر جمشیدیان

 

جناب آقای نوری

 

زمان بندی و شرح بیشتر جلسه