• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردو

دانش آموزان کلاس دوم از کتابخانه حسینیه ارشاد بازدید کردند سپس به پارک آب و آتش رفتند و ساعتی را به همراه معلمان خود مشغول بازی شدند

برای مشاهده ی کلیپ این اردو به لینک زیر مراجعه کنید : 

http://www.aparat.com/v/6TbIH