• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
بازگشایی مدرسه سراج


برای این حال خوب ، برای تکرار روزهای شیرین باهم بودن ، برای گرمای دوستی با بچه ها لحظه شماری میکردیم 
برای مشاهده ی کلیپ ویژه ی بازگشایی مدرسه سراج به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.aparat.com/v/LIXn5