• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
آرمان شهر

نشست اول آرمان شهر ، با حضور حجه الاسلام و المسلمین عالی در تاریخ  4 اردیبهشت 93  بر گزار شد