• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
یک سال زندگی ، یک سال محبت :)

يك سالِ ديگر هم با تمامِ خوشى ها و ناخوشى هايش ، به صفحات دفترِ خاطراتِ مدرسه ى سراج اضافه شد .
به لطف خداوند و دعاى خير شما ، بتوانيم در سال جديد با توانِ بيشتر و انگيزه اى دوچندان ، زندگى كودكانه ى ديگرى را فراهم بياوريم .