• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
جشن باسوادی :))

دانش آموزان کلاس اول ، روز جمعه ، اتمام یادگیری الفبای فارسی را در حضور پدران خود جشن گرفتند .