• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
آماده کردن مدرسه برای مراسم شهادت حضرت زهرا (س)

دانش آموزان ، مدرسه را به مناسبت مراسم شهادت حضرت زهرا (س) که در حضور خانواده های آنها اجرا می شود ، آماده کردند .