• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
ساخت دکور مراسم شهادت حضرت زهرا (س)

 

دانش آموزان مدرسه سراج آخر هفته مراسمی را به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) برگزار خواهند کرد.
 . آنها مشغول ساخت دکور و تمرین سرود هستند