• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
شروع پیش ثبت نام

پیش ثبت نام سال تحصیلی سال تحصیلی 92-93 مدرسه سراج در دو پایه ی پیش دبستانی و اول دبستان آغاز گردید.

همه روزه ساعت 14 الی 16

(در پایه ی پیش دبستانی، بدلیل وجود فرصت گفتگوی حضوری با کادر پیش دبستانی روز های شنبه و دوشنبه برای حضور در مدرسه پیشنهاد می شود.)

تراکت ثبت نام