• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی زیارت امامزاده اسماعیل

دانش آموزان کلاس اول و دوم در روز شهادت حضرت زهرا (س) به زیارت امامزاده اسماعیل رفتند . دانش آموزان برآنند تا مراسمی را در دهه ی دوم ایام فاطمیه برگزار کنند .