• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
مهمان ویژه

در روز جشن میلاد حضرت زینب (س) ، سرسره ی بادی مهمان مدرسه ی سراج شده است .