• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
برگزاری مسابقات ورزشی دهه ی فجر

به مناسبت فرا رسیدن دهه ی فجر ، دانش آموزان پایه ی اول و دوم در رشته های ورزشی فوتبال ، زو ، طناب کشی ، وسطی و گانیه به رقابت با هم می پردازند .

این مسابقات از شنبه 17 بهمن آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد .