• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی شبی در مدرسه

بعد از تعطیلات عید معلمان پایه اول نوید اردویی را به دانش آموزان داده بودند که می‌توانند شبی را در مدرسه بخوابند

بالاخره روز موعود فرا رسید و چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه بچه ها در مدرسه ماندند

دانش‌آموزان در این اردو بازی های زیادی انجام دادند و آنقدر خسته شده بودند که حتی بعضی تا آخر داستان نتوانستند بیدار بمانند و خوابشان برد

روز پنجشنبه بعد ازینکه وسایلشان را جمع کردند و داشتند با دوستانشان خداحافظی می‌کردند ، یکی 

از بچه ها گفت : فکر می‌کنم هیچوقت این اردو از یادم نرود