• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
شروع پيش ثبت نام مدرسه سراج
شروع پيش ثبت نام مدرسه سراج در سه پايه ى پيش دبستان ، اول دبستان و دوم دبستان ، از پانزدهم فروردين ماه
اولين مرحله : حضور در روابط عمومى مدرسه و تكميل فرم پيش ثبت نام ، همه روزه از ساعت ٨ صبح الى ١٦ 
با در دست داشتنِ يك قطعه عكس ٣در٤ از دانش آموز + كپى صفحه اول شناسنامه 
درصورت تمايل اولياء براى بازديد از مدرسه ، با هماهنگى قبلى با روابط عمومى امكان پذير مى باشد.