• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اولین اردوی پدرانه پسرانه پایه اول

شش ماه از آمدن دانش آموزان پایه اول دبستان به مدرسه می گذرد

اینک پدران و پسران به بهانه ی جشن باسوادی دور هم جمع شده اند تا در کنار هم از باهم بودنشان لذت ببرند

و یک روز خوب را در قالب اردوی پدران و پسران تجربه کنند

تصاویر بیشتر در بخش گالری سایت