• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
جلسه همکاران با دکتر آذربایجانی

حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی (كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی / كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی / دانشجوی دكتری كلام ) روز دوشنبه  1393/12/4 در جمع مدیران و دبیران مجموعه سراج حضور به هم رساندند و در رابطه با تعریف تربیت مطالبی را در جمع دبیران بیان فرمودند.

 

تصاویر بیشتر