• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی پارک جمشیدیه پیش دبستانی

دانش آموزان پایه پیش دبستانی در روز 12 بهمن ماه روز شاد و پرنشاطی را در پارک جمشیدیه گذراندند

آنان پس از کوهنوردی ، آتش روشن کردند و میان وعده خود را در آن درست کردند

پس از خوردن میان وعده و مقداری بازی در محوطه پارک به مدرسه بازگشتند

 

تصاویر بیشتر در بخش گالری سایت