• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
یادبود روز دانش آموز

به مناسبت روز دانش آموز کلاس پایه اول دبستان میزبان جناب آقای مصطفی رحماندوست ، یکی از شاعران کتاب فارسی بودند

دانش آموزان پایه اول در این جلسه شعر زیبای "صد دانه یاقوت" را برای ایشان خواندند و با ایشان درمورد شعر انار صحبت کردند 

در آخر هم آقای رحماندوست دوتا از شعرهای جدیدشان را به دانش آموزان هدیه کردند

تصاویر بیشتر در بخش گالری سایت