• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
دسته عزاداری پایه اول

در روز دهم آبانماه همزمان با ایام عزای حسینی دانش آموزان پایه اول دبستان با دسته عزاداری به سالن پیش دبستانی رفته و به آنان سربند یا ابوالضل العباس(ع) هدیه دادند

تصاویر بیشتر در بخش گالری سایت