• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی امامزاده صالح پایه پیش دبستانی

دانش آموزان پیش دبستانی به عنوان دومین اردوی تفریحی شان ، روز دوشنبه پنجم آبانماه به حرم امامزاده صالــح(ع) رفتند

 

تصاویر بیستر در بخش گالری سایت