• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
آموزش الفبا

دانش آموزان کلاس اول دبستان دوشنبه های هر هفته میزبان 2 مهمان هستند که برای آموزش الفبا به کلاس آن ها می آیند

رامبد پسری بازیگوش است که به مدرسه آمده تا در کنار دیگر دانش آموزان به کمک عزیزآقا باسواد بشود