• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی سد لتیان

اولین اردوی تفریحی پایه اول دبستان در روز یکشنبه بیستم مهرماه در سدّ لتیان برگزار شد

تصاویر بیشتر در بخش گالری سایت