• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اهداء کتاب های درسی همزمان با عیدغدیر

همزمان با عید سعید غدیر خم ، کتاب های درسی را تقدیم عزیزانمان کردیم