• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
سومین جلسه اولیا پایه اول

سومین جلسه اولیاء پایه اول با سخنرانی آقای دکتر بلوچنژاد پیرامون موضوع "بازی" در ساعت 17:30 آغاز شد

در این جلسه ایشان در مورد انواع بازی صحبت کرده و مصادیقی از بازی های ایده آل را معرفی نمودند

سپس کلیپی از فعالیت های پایه اول در سه ماهه اول دبستان پخش شد

سپس جناب آقای نوری به طرح چند مساله اجرایی پرداختند

 و در آخر  ارزیابی عملکرد دوماهه ی دانش آموزان به اولیا تقدیم شد

ضمنا اولیاء از نمایشگاه کاردستی های فرزندانشان نیز بازدید کردند